Skatt for utenlandske artister i Norge

Norge har en særskilt lov om beskatning av utenlandske artister artistskatteloven. De artister som omfattes av loven er bl a musikere, skuespillere som har sceneopptreden, filmskuespillere, skuespillere i reklamefilm, deltakere i filminnspilling og opptak til bruk for radio og TV og idrettsutøvere. Som idrettsutøvere regnes også f eks golfspillere, ryttere, motorsportsutøvere og seilere. Loven omfatter også deltakere i biljard-, sjakk- og bridgeturneringer samt personer som har opptreden med politisk, sosialt, religiøst eller veldedig innhold.

Dersom en person bosatt i utlandet opptrer eller deltar i arrangement som artist i Norge, på norsk fartøy eller på norsk kontinentalsokkel i høyst 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode, eller i høyst 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode, skal det betales skatt til Norge etter artistskatteloven av honoraret som artisten mottar for opptredenen.

Det skal betales skatt av inntekt fra artistopptreden i Norge selv om betalingen skjer til den gruppen artisten deltar i, til et foretak eller til artistens representant/oppdragsgiver.

Skatteplikten til Norge kan være begrenset etter skatteavtale inngått med andre land.