Skattesatsen

Skattesatsen fastsettes årlig av Stortinget. For tiden er satsen 15 %.