Skatteplikt for innleide utenlandske arbeidstakere

  • Skriv ut

Utenlandske arbeidstakere som er innleid for å utføre arbeid i Norge vil som hovedregel være skattepliktig hit fra første arbeidsdag. Dette gjelder uavhengig av arbeidsforholdets varighet, hvilket land arbeidstakeren kommer fra og om det er en utenlandsk eller norsk utleier.

Dette følger både av skatteloven og av de skatteavtaler Norge har inngått med andre land.

Det er skattemyndighetene som avgjør om en arbeidstaker anses utleid til oppdragsgiver (innleier) eller utfører arbeidet for sin ordinære arbeidsgiver (utleier). Følgende momenter vil tale for at det at det er utleie av arbeidskraft:

  • oppdragsgiveren har ledelsen av arbeidet
  • oppdragsgiveren har ansvar for eller bærer risikoen for arbeidsresultatet
  • oppdragsgiveren disponerer og har ansvaret for arbeidsplassen der arbeidet utføres
  • det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris
  • oppdragsgivers materialer og verktøy nyttes under oppdraget
  • utleieren ikke ensidig bestemmer antall arbeidstakere og deres kvalifikasjoner

Merk: Den utenlandske arbeidsgiveren (utleieren) har ansvar for å oppfylle alle forpliktelser overfor norske skattemyndigheter, som rapportering av egne ansatte, betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk for de innleide arbeidstakerne.

Ved arbeidsinnleie vil også den norske oppdragsgiveren (innleieren) være ansvarlig for betaling av de innleide arbeidstakernes eventuelle ubetalte skatter og avgifter.

Arbeidstakerne må årlig levere skattemelding for formues- og inntektsskatt med opplysninger om inntekt/godtgjørelser opptjent i Norge.

Ved spørsmål, ta kontakt med Sentralskattekontoret for utenlandssaker på e-post: SFU@skatteetaten.no

For mer informasjon se www.taxnorway.no.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.