Hvordan vurderes skatteplikten til Norge?

  • Skriv ut

En ansatt som i en eller flere perioder oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i en tolvmåneders periode, blir skattemessig bosatt i Norge. Det samme gjelder en ansatt som i en eller flere perioder oppholder seg i Norge i mer enn 270 dager i en trettiseksmånedersperiode. Den ansatte vil ansees som skattemessig bosatt, med virkning fra 1. januar, i det innteksår oppholdet i Norge overskrider antallet dager som nevnt over. Dersom dagene (mer enn 183 dager) i en tolvmånedersperiode faller innenfor et kalenderår, ansees den ansatte som bosatt fra oppholdets første dag. En ansatt som er skattemessig bosatt er i utgangspunktet skattepliktig til Norge av all inntekt og formue, uansett om arbeidet er utført i Norge eller i utlandet.

En person som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktig til Norge av lønn mv. for arbeid utført i tjeneste i Norge ved kortere opphold her. Dette gjelder også lønn mv. til personer som er utleid arbeidskraft.

Begrensninger av skatteplikten kan følge av skatteavtaler med andre land. Se oversikt over alle skatteavtaler mellom Norge og andre stater.

Skattepliktsvurdering finner du i Skatte-ABC under emnet utland – skattemessig bosted, og på Nordisk Etax.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.