Oppdragsregister

Selvbetjening

  • Skriv ut

Skatteetaten tilbyr nå innsyn i oppdrag og arbeidsforhold innrapportert på skjema RF-1199. Dermed kan de rapporteringspliktige se oppdrag der de er innrapportert enten som hovedoppdragsgiver, oppdragsgiver eller oppdragstaker uavhengig av hvem som har foretatt rapporteringen og uavhengig av om rapporteringen er foretatt elektronisk eller på papir. Løsningen inneholder historikk. 

For at oppdrag og arbeidsforhold skal vises i løsningen må følgende kriterier være oppfylt:

  • Det må være et rapporteringspliktig oppdrag.
  • Alle parter på oppdraget må være tildelt organisasjonsnummer
  • Arbeidstakere må være tildelt fødselsnummer eller dnr.
  • Innleveringer må være registrert/vurdert av Skatteetaten

Kort om funksjonaliteten

Hovedoppdragsgiver, oppdragsgiver og oppdragstaker kan se alle oppdrag og arbeidsforhold de er part i. Løsningen tillater søking etter oppdrag. Man kan se oppdragsdetaljer og alle arbeidsforhold tilhørende oppdraget. Kontraktsbeløp er tilgjengelig kun for oppdragsgiver. Arbeidstakers hele fnr/dnr er tilgjengelig kun for oppdragstaker.

For å få tilgang til løsningen

Tilgang til løsningen forutsetter pålogging via minId og pålogget person må ha lesetilgang til skjema RF-1199 i Altinn for det organisasjonsnummer som er registrert på oppdraget. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.