Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret

Selvbetjening

  • Skriv ut

Oppdrag- og arbeidsforholdsregisteret inneholder opplysninger om oppdrag gitt til utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere på det enkelte oppdraget. Oppdrag- og arbeidsforhold skal rapporteres gjennom Skatteetatens portal.

Portalen er en rapporterings- og innsynsløsning. Rapporteringspliktige kan både se og rapportere oppdrag der de er involvert enten som oppdragsgiver, oppdragsgivers oppdragsgiver eller oppdragstaker.

Kort om løsningen

Oppdragsgiver, oppdragsgivers oppdragsgiver og oppdragstaker kan se alle oppdrag de er part i. Oppdragstaker kan se egne arbeidstakere. Løsningen tillater søking etter oppdrag. Du kan se oppdragsdetaljer og alle arbeidsforhold tilhørende oppdraget. Informasjon om kontraktsbeløp er tilgjengelig kun for oppdragsgiver. Informasjon om arbeidstakere er kun tilgjengelig for oppdragstaker.

Oppdragstaker har en egen arbeidstakeroversikt der arbeidstakere innrapportert på oppdrag vises.

Det er et eget arkiv for rapporteringer foretatt i portalen.

Den nye rapporteringsløsningen har løsninger for å understøtte arbeidsdelingen i rapporteringsplikten mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Oppdragsgiver rapporterer oppdraget og oppdragstaker rapporterer arbeidstakerne.

Du kan:

  • Opprette nye oppdrag – som ikke er rapportert av noen av oppdragspartene. Det er en egen funksjon for å opprette oppdrag.
  • Oppdatere oppdrag – rapportert av en oppdragspart, men ikke nødvendigvis en selv. Sjekk om oppdraget allerede er rapportert gjennom bruk av søkefunksjonen. Om oppdraget blir funnet, er det en egen oppdateringsfunksjon hvor nødvendige endringer foretas. 

For oppdragstakere er det tilrettelagt løsninger for å rapportere egne arbeidstakere.

Tilgang til løsningen

Du må logge inn med elektronisk ID. For å se oppdrag må pålogget person ha lesetilgang til skjema RF-1199 i Altinn for det organisasjonsnummer som er registrert på oppdraget. For å kunne rapportere opplysninger kreves skrivetilgang. 

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.