Skattekort for utenlandske arbeidstakere i Norge

  • Skriv ut

Som arbeidsgiver plikter du å hente skattekortet til dine ansatte før årets begynnelse. Skattetrekk gjennomføres i henhold til skattekortet.

Dersom den ansatte ikke skal være medlem i norsk folketrygd eller dersom han/hun vil kreve standardfradrag, vil dette ha innvirkning på skattekortet. Hvis skattekortet ikke foreligger skal det trekkes 50 prosent av den ansattes bruttolønn/godtgjørelser.

Dersom det er behov for å endre skattekortet kan den ansatte enklest gjøre dette elektronisk.

Arbeidsgivere kan søke om skattekort på vegne av ansatte

Utenlandske arbeidstakere uten D-nummer må alltid selv møte på skattekontoret for å få skattekort selv om arbeidsgiver har sendt inn søknad. Fra kravet om personlig oppmøte gjelder enkelte unntak.

Utenlandske arbeidstakere må legge fram pass eller tilsvarende identitetsdokument slik at skattekontoret kan foreta en identitetskontroll.

Søknad om fritak for forskuddstrekk

Når det er forsvarlig grunn til å regne med at inntekten ikke skal skattlegges i Norge kan man søke skattekontoret om en erklæring om fritak for forskuddstrekk.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.