• Skriv ut
  • 1 For å avslutte bedriften din, må du gjøre følgende:

For å avslutte bedriften din, må du gjøre følgende:

Meld bedriften ut av Enhetsregisteret

Sletting skal gjøres på samordnet registermelding Del 1

Rapporter lønn for dine ansatte

Du rapporterer lønnen gjennom a-meldingen. Siste frist er den 5. i måneden etter lønnsutbetalingen.

Endre driften til aksjeselskap

Man kan selv bestemme og ombestemme seg for hvilken eierform/selskapsform man vil drive sin virksomhet i. Som utgangspunkt vil omdannelse innebære at man anses å ha realisert sin virksomhet til markedsverdi. Det betyr at man kan få fradrag for et skattemessig tap eller bli skattepliktig for en gevinst.

 

Skattefri omdanning

Enkeltpersonforetak kan omdannes til aksjeselskap (AS) eller ansvarlig selskap (ANS) skattefritt, dersom betingelsene oppfylles.

Virksomheten som overføres må fortsette driften som før. Derfor må du overføre alle aktiviteter, driftsmidler og forpliktelser til det nye selskapet. Driftsmidlene er de eiendelene du har anskaffet til bruk i virksomheten. Det skal fremgå av skattemeldingen at omdannelsen tilfredsstiller vilkårene for skattefri omdannelse.

Siden det må være kontinuitet, kan virksomheten vanligvis ikke splittes i flere aksjeselskap. Det er likevel mulig dersom du driver flere virksomheter som du ønsker å dele opp i forskjellige selskaper. Men husk at alle virksomhetene må fortsette som før.

Du bør vurdere om du skal skaffe profesjonell hjelp til omdanningen. Se også Skatte ABC, Virksomhet kapittel 3.

 

ENK til AS

Et enkeltpersonforetak kan omdannes til et nystiftet aksjeselskap der eieren av ENK'et mottar alle aksjene i det nystiftede selskapet med skattemessig kontinuitet.

Ved omdanningen tegner du aksjer i selskapet. Aksjene må tilsvare verdien av eiendeler og kontanter som skytes inn i selskapet. Dersom verdien av det du skyter inn er 100 000 kr må aksjene dine være pålydende 100 000 kr. Minimum aksjekapital er for øvrig 30 000 kr. Stemmerettene dine må også tilsvare aksjeinnskuddet slik at dersom du betalte 60 prosent av aksjeinnskuddet, skal aksjene dine ha 60 prosent av stemmerettene.

 

Skattepliktig omdanning

Det kan ikke være driftsmidler igjen i bedriften når du avslutter den. Driftsmidlene må være realisert, det vil si enten solgt, overført til eget bruk (uttak) eller kassert (kastet).

Lever næringsoppgaven og skattemeldingen (selvangivelsen)

Du skal levere skattemelding for næringsdrivende for avslutningsåret. Fristen for elektronisk levering er 31. mai året etter inntektsåret. Sammen med skattemeldingen skal du levere næringsoppgaven med opplysninger vedrørende næringsinntekt/ -underskudd og eventuell personinntekt. Se veiledninger her.

Ta vare på dokumentasjon

Du må ta vare på bilag og nødvendige spesifikasjoner frem til du skal sluttføre innsending av skattemeldingen. Selv om bedriften er avsluttet skal all dokumentasjon, med noen unntak, oppbevares i 5 år.

Hvis du er fritatt for å levere næringsoppgave, er du ikke bokføringspliktig. Du må likevel dokumentere alle inntekter og kostnader, og oppbevare dokumentasjonen i 5 år.

Hva kan skje videre?

  • Du kan fortsatt motta skattemelding for næringsdrivende 2 år etter at du har avsluttet enkelpersonforetaket. Da skal du levere skattemeldingen for næringsdrivende med næringsoppgave 1 (RF-1175) uten å fylle ut næringsoppgaven.
  • Du kan fortsatt få utskrevet forskuddsskatt. Du må da endre skattekortet ditt.

Skylder du/bedriften skatt eller avgift må du huske på at du er selv personlig ansvarlig for denne gjelden selv om bedriften er avsluttet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.