• Skriv ut
  • 1 For å avslutte bedriften din, må du gjøre følgende:

For å avslutte bedriften din, må du gjøre følgende:

Meld bedriften ut av Enhetsregisteret

Sletting skal gjøres på samordnet registermelding Del 1

Send inn samordnet registermelding del 2

Når du er merverdiavgiftspliktig må du:

- sende inn samordnet registermelding del 2 (gjøres sammen med registermelding del 1.) Sletting kan og gjøres ved å sende inn Samordnet registermelding via Altinn.

- levere siste omsetningsoppgave ut fra dato du har skrevet i samordnet registermelding Del 2, punkt 2.

- Det er viktig du passer på at alt som skal være avgiftsbelagt er rapportert inn. Når næringsvirksomheten opphører, innebærer det et uttak av virksomhetens driftsmidler og varebeholdning. Dermed skal det beregnes uttaksmerverdiavgift av disse driftsmidlene og varene.

Skulle du motta en omsetningsoppgave etter at du har avsluttet bedriften, må du levere omsetningsoppgaven og skrive 0 – null – som omsetning.

Rapporter lønn for dine ansatte

Du rapporterer lønnen gjennom a-meldingen. Siste frist er den 5. i måneden etter lønnsutbetalingen.

Du må få bobestyrer til å bekrefte at enkeltpersonforetaket skal slettes

Det kan ikke foretas en overføring av enkeltpersonforetaket til aksjeselskap når bedriften er under konkursbehandling.

Lever næringsoppgaven og skattemeldingen (selvangivelsen)

Du skal levere skattemelding for næringsdrivende for avslutningsåret. Fristen for elektronisk levering er 31. mai året etter inntektsåret. Sammen med skattemeldingen skal du levere næringsoppgaven med opplysninger vedrørende næringsinntekt/ -underskudd og eventuell personinntekt. Se veiledninger her.

Ta vare på dokumentasjon

Du må ta vare på bilag og nødvendige spesifikasjoner frem til du skal sluttføre innsending av skattemeldingen. Selv om bedriften er avsluttet skal all dokumentasjon, med noen unntak, oppbevares i 5 år.

Hvis du er fritatt for å levere næringsoppgave, er du ikke bokføringspliktig. Du må likevel dokumentere alle inntekter og kostnader, og oppbevare dokumentasjonen i 5 år.

Hva kan skje videre?

  • Du kan fortsatt motta skattemelding for næringsdrivende 2 år etter at du har avsluttet enkelpersonforetaket. Da skal du levere skattemeldingen for næringsdrivende med næringsoppgave 1 (RF-1175) uten å fylle ut næringsoppgaven.
  • Du kan fortsatt få utskrevet forskuddsskatt. Du må da endre skattekortet ditt.

Skylder du/bedriften skatt eller avgift må du huske på at du er selv personlig ansvarlig for denne gjelden selv om bedriften er avsluttet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.