Arbeidsgiveravgift

  • Skriv ut

Som arbeidsgiver har du ansvar for å beregne og innbetale arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn til de ansatte. Satsen for arbeidsgiveravgiften følger den kommune hvor virksomheten har sitt hovedkontor og varierer mellom 0 % og 14,1 %.

Etter utgangen av hver kalendermåned skal du sende inn a-melding hvor beregnet arbeidsgiveravgift fremgår. Fristen for å sende inn a-melding er den 5. i måneden etter kalendermåneden. Arbeidsgiveravgiften skal betales i seks terminer. En termin består av de to foregående kalendermåneder slik at januar og februar er termin 1, mars og april er termin 2 osv.  Fristen for å betale arbeidsgiveravgift er 15 dager etter terminens slutt.

For nærmere informasjon om arbeidsgiveravgift, se Skattedirektoratets melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.