Innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

  • Skriv ut

Det blir det ikke sendt ut betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkrever.

Fra inntektsåret 2015 er terminoppgaven (RF-1037) erstattet av a-meldingen. 

Arbeidsgiver skal levere a-meldingen minst en gang per kalendermåned. 
A-meldingen blir automatisk kontrollert ved mottak, og du får etter kort tid en tilbakemelding.

Levering fra lønnssystem:
Tilbakemeldingen kommer direkte inn i lønnssystemet eller til Min meldingsboks i Altinn. Det vil variere fra lønnssystem til lønnssystem hvordan dette er løst.

Direkte registrering i Altinn:
Tilbakemeldingen kommer i Min meldingsboks i Altinn.

Hvis du har sendt inn flere a-meldinger i løpet av en måned, vil den siste tilbakemeldingen oppsummere alle a-meldingene som er sendt i løpet av måneden.
Tilbakemeldingen inneholder beløp, KID- nummer og kontonummer for innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddtrekk. Betalingsfristen er den samme som i dag - annenhver måned.

Vær oppmerksom på at beløpene på tilbakemeldingen er oppsummert kun for den måneden tilbakemeldingen gjelder. Når du skal betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, må du summere beløpene fra to tilbakemeldinger. KID-nummeret vil være det samme for de to månedene i terminen.

Levering på papir:
De arbeidsgivere som leverer a-meldingen på papir må opprette KID-nummer
Her finner du også korrekt kontonummer til den enkelte skatteoppkrever. De arbeidsgivere som ikke ønsker å bruke KID-nummergeneratoren på skatteetaten.no,må ta kontakt med skatteoppkreveren.

Lag KID-nummer

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.