Skatteetatens tjenester i Altinn vil ikke være tilgjengelig mellom fredag 9.12. kl. 20.00 og søndag 11.12. kl. 13.00 på grunn av planlagt vedlikehold i Altinn.

Se og levere selvangivelsen med næringsoppgaver

Selvbetjening

  • Skriv ut

Selvangivelse for næringsdrivende MÅ leveres. Selvangivelsen med alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk innen 31. mai, uansett selskapsform. Det er ikke lenger mulig å levere selvangivelse for næringsdrivende på papir.

Næringsdrivende skal vanligvis sende inn næringsoppgave og personinntektsskjema eller Næringsrapport skatt som vedlegg til selvangivelsen.

Er du bokføringspliktig, skal du levere næringsoppgave 1 og personinntektsskjema 

eller Næringsrapport skatt

Vi anbefaler at du bruker Næringsrapport skatt hvis den passer for din bedrift.

Er du regnskapspliktig, skal du levere næringsoppgave 2.

Som selvstendig næringsdrivende må du også levere personinntektsskjema dersom du bruker Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 2.

Er du deltaker i deltakerliknet selskap o.l.,

Da trenger du ikke levere næringsoppgave eller personinntektsskjema, dersom dette er den eneste næringsvirksomheten din. Du leverer i stedet Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap (RF-1221)

Har du fått tilsendt selvangivelse for næringsdrivende uten å ha drevet næringsvirksomhet i 2015?

Du skal likevel levere selvangivelse for næringsdrivende med næringsoppgave 1 (RF-1175) uten å fylle ut næringsoppgaven. Leveringsfritak gjelder ikke næringsdrivende.

Trenger du flere tips?
Se Starthjelp for næringsdrivende 

Har du tidligere levert på papir?
Alle næringsdrivende må nå levere elektronisk.

 

 


Er du deltaker i deltakerliknet selskap o.l., trenger du ikke levere næringsoppgave eller personinntektsskjema, dersom dette er den eneste næringsvirksomheten din.