Trafikkforsikringsavgift

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Årsavgiften blir fra 1. januar 2018 erstattet av avgift på trafikkforsikringer, som er avgift på obligatorisk ansvarsforsikring for motorvogn.

Avgiften vil også omfatte gebyr for uforsikrede motorvogner som Trafikkforsikrings-foreningen har mottatt.

Det oppkreves ikke årsavgift for 2018.

Avgiftsplikten omfatter avtaler om obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikring) for innenlandsregistrerte motorvogner. Videre omfatter avgiftsplikten gebyr som Trafikkforsikringsforeningen har mottatt for uforsikrede motorvogner eller der ny eier ikke har tegnet egen forsikring for motorvognen. Det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift av ansvarsforsikring eller gebyr for motorvogn som er omfattet av vektårsavgiften.

Motorvogner som er registrert på selvassurandører omfattes ikke av trafikkforsikringsavgiften.

Avgiftsplikten oppstår når forsikringsselskapets ansvar etter forsikringsavtalen starter å løpe. For gebyr for uforsikrede motorvogner oppstår avgiftsplikten når Trafikkforsikrings-foreningen har mottatt gebyret.

Avgiften beregnes per døgn motorvognen er ansvarsforsikret.

Avgiftssatser for 2018 (budsjettforslag)

Avgiften skal betales med følgende beløp (kroner) per døgn:

Type motorvogn Trafikkforsikringsavtaler som tegnes eller har hovedforfall og gebyr som er mottatt:  
  før 1. mars 2018 1. mars 2018 eller senerer
Bil under 7500 kg 7,73 7,85
Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,01 9,15
Årsprøvekjennemerke 7,73 7,85
Motorsykkel 5,37 5,46
Veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med fler 1,25 1,27

Fritak fra trafikkforsikringsavgiften

Det er fritak fra avgiftsplikten for blant annet:

  • motorvogn registrert til bruk på Svalbard
  • elbil

Registrer virksomheten

Virksomheter som har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet og som plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen må registrere seg som avgiftspliktige virksomheter for innrapportering og betaling av trafikkforsikringsavgift. Trafikkforsikringsforeningen må også registrere seg.

Utenlandske virksomheter (som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge) som selger ansvarsforsikringer og som plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen, plikter å betale avgift ved representant i Norge. Representanten er registreringspliktig, og har de samme plikter og rettigheter overfor Skatteetaten som andre registrerte særavgiftspliktige virksomheter.

Her kan du registrere virksomhet som avgiftspliktig.

Regelverk

Avgiftsrundskriv om trafikkforsikringsavgiften

Rundskriv om innføring av avgift på trafikkforsikringer

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.