Registrere forsikringsselskap som avgiftspliktig

 • Skriv ut

Slik registrerer du et forsikringsselskap som skattepliktig for særavgifter.

Alle norske virksomheter som etter forskrift om trafikktrygd m.v. § 1a nr. 3 plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen, jf. bilansvarslova § 17 første ledd bokstav c, er registreringspliktig for trafikkforsikringsavgift. Det samme er norske representanter for utenlandske virksomheter som etter forskrift om trafikktrygd m.v. § 1a plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen. Dette innebærer at utenlandske virksomheter som omfattes av avgiftsplikten ikke kan registrere seg selv, men plikter å innrapportere og betale avgift via representant i Norge. Videre er Trafikkforsikringsforeningen registreringspliktig.

Opplysninger om virksomheten

For å bli registrert som avgiftspliktig for trafikkforsikringsavgift, ber vi om at dere sender oss følgende opplysninger:

 • Organisasjonsnummeret til den som skal registreres som avgiftspliktig
 • Den avgiftspliktiges forretningsadresse
 • Hvis registreringen gjelder representant for utenlandsk virksomhet, må i tillegg følgende sendes inn:
  • Hvilken utenlandsk virksomhet som representeres
  • Dokumentasjon for avtaleforholdet mellom representanten og den utenlandske virksomheten. Det må fremgå av dokumentasjonen at representanten erkjenner å ha de samme rettigheter og plikter overfor skattemyndighetene som andre registrerte avgiftspliktige.
  • Kontaktperson for den kvartalsvise rapporteringen. Vi ber om at det opplyses om telefonnummer og e-postadresse.
  • konsesjon

Slik registrerer du deg som særavgiftspliktig. Opplysningene skal sendes via Altinn.  

Hva skal rapporteres?

Den avgiftspliktige skal for hvert kvartal innrapportere følgende opplysninger:

Avg.type

Avg.type beskrivelse

Avg.gr.

Avg.gr. beskrivelse

TF

Avgift på trafikkforsikringer

100

Normal sats , jf. Stortingets vedtak § 2 bokstav a og c

TF

Avgift på trafikkforsikringer

200

Høy sats, jf. Stortingets vedtak § 2 bokstav b

TF

Avgift på trafikkforsikringer

300

Motorsykkel mv., jf. Stortingets vedtak § 2 bokstav d

TF

Avgift på trafikkforsikringer

400

Lav sats, jf. Stortingets vedtak § 2 bokstav e

TF

Avgift på trafikkforsikringer

500

Elektriske motorvogner jf. Stortingets vedtak § 3 bokstav g

-          og ved fritak følgende tilleggskoder:

Tilleggskode

Tillkode. beskrivelse

11

Utenlandske diplomater/konsuler, motorvogner som er registrert på kjennemerker med gule tegn på blå refekterende bunn

12

Motorvogner som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder partnerskap for fred

13

Motorvogner som er registrert på Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens ofisielle virksomhet

21

Motorvogner registrert til bruk på Svalbard

41

Avgift endelig tapt, tidligere innberettet (gjelder ikke TF 500)

43

Avgift tidligere innberettet endelig tapt (gjelder ikke TF 500)

Ved innrapportering i 2018, er det for virksomheter som ikke har mulighet til å gjennomføre rapportering med alle tilleggskoder og grupper som nevnt over, gitt mulighet til å rapportere opplysningene på følgende koder:

Avg.type

Avg.type beskrivelse

Avg.gr.

Avg.gr. beskrivelse

TF

Avgift på trafikkforsikringer

900

Fritak , jf. Stortingets vedtak § 3 bokstav a-b-c-d-g

Ingen tilleggskode er knyttet til denne avgiftsgruppen.

Innlogging i Altinn

Egenfastsetting og innrapportering av avgiften gjøres via Altinn. Vi gjør oppmerksom på at den som skal foreta den kvartalsvise innrapporteringen i Altinn må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer. I tillegg må vedkommende ha tilgang til regnskapsrelaterte skjema og tjeneste, ved en av følgende roller:

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For mer informasjon om elektronisk rapportering av særavgifter viser vi til informasjon om rapportering av særavgifter på Altinn.no.

For spørsmål om innlogging, ber vi dere kontakte Altinn brukerservice.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.