Veibruksavgift på drivstoff

  • Skriv ut

Det er avgift på bensin, umerket mineralolje, bioetanol, biodiesel, naturgass og LPG som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Informasjon om mineralolje som ikke er til bruk for kjøretøy finner du i avgifter på mineralske produkter.

Avgiftssatser for 2017

Bensin  
Svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) 5,19 kr per liter
Lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel) 5,23 kr per liter
Annen bensin   5,23 kr per liter
Bioetanol som omfattes av omsetningskravet 5,19 kr per liter
   
Diesel (olje til framdrift av motorvogn)  
Svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) 3,80 kr per liter
Lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel) 3,86 kr per liter
Annen mineralolje 3,86 kr per liter
   
Biodiesel som omfattes av omsettingskravet    3,80 per liter
   
Naturgass 0,00 kr per Sm3
LPG 1,43 kr per kg

Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.

Veibruksavgift på naturgass

1. januar 2016 ble det innført veibruksavgift på naturgass. Avgiftssatsen ble satt til 5,95 kroner per Sm3 naturgass. Fra 1. juli 2016 er avgiftssatsen endret til 0 kroner per Sm3, med virkning fra 1. januar 2016.

Veibruksavgift på LPG

Fra 1. juli 2016 ble det innført veibruksavgift på LPG som leveres til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner/fylleanlegg, og som skal benyttes til fremdrift av motorvogn.

Fritak fra veibruksavgiften

Det er fritak veibruksavgift for

  • avgiftsfri diesel til bruk i traktorer, forutsatt at oljen er merket (tilsatt farge- og sporstoffer)
  • bensin som brukes i arbeidsredskaper med totaktsmotor, for eksempel motorsag

Bruker du båt eller snøscooter i veiløse strøk, kan du få kompensasjon for avgift på bensin.

Hvis du ved en feil fyller avgiftsfri diesel (merket diesel), må du melde fra til Skatteetaten.

Registrer virksomheten

Har du en virksomhet som importerer drivstoff, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer drivstoff og  ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import.

Produsenter av drivstoff må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Registrer virksomheten som avgiftspliktig

Regelverk

Rapportere avgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Rapportere avgifter

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.