Dokumentavgiften

  • Skriv ut

Dokumentavgift er en avgift som skal betales ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom.

Avgiftssats

Dokumentavgiften er på 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunktet.

Fritak fra dokumentavgiften

Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. For eksempel er det fritak for:

  • overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller
  • overføring av fast eiendom til ektefelle ved skifte av felleseie ved separasjon eller skilsmisse
  • overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd
  • arv i samsvar med arvelovens regler

Statens kartverk krever inn dokumentavgiften

Det er Statens kartverk som krever inn dokumentavgiften. Les mer om dokumentavgiften hos Statens kartverk.

  • Statens kartverk behandler spørsmål om dokumentavgift i første instans, og vedtar alle saker som angår avgiftsplikt og avgiftsgrunnlag
  • du kan klage på Statens kartverks vedtak til Skattedirektoratet
  • Skattekontoret ved Skatt øst er førsteinstans ved behandling av søknader om dispensasjon fra avgiftsplikten. Du kan klage på disse vedtakene til Skattedirektoratet.

Regelverk

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.