Flypassasjeravgift

  • Skriv ut

Det er avgift på flyging av passasjerer fra norske lufthavner.

Avgiftsplikten omfatter ervervsmessig flyging av passasjerer fra norske lufthavner, unntatt flyginger fra kontinentalsokkelen og lufthavn på Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Med "ervervsmessig flyging" menes all flyging unntatt militærflyging og flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulanse­tjeneste.

Avgiftsplikten oppstår når flygingen begynner, og beregnes per passasjer som begynner en avgiftspliktig flyging.

Avgiftssats for 2017

Flypassasjeravgift 82 kroner per passasjer

Fritak fra flypassasjeravgift

Det er fritak fra flypassasjeravgift for:

  • flyselskapenes ansatte på tjenestereise,
  • barn under to år,
  • transitt- og transferpassasjerer.

Registrer virksomheten

Norske virksomheter som utfører flyginger fra norske lufthavner, og representanter for utenlandske virksomheter som utfører flyginger fra norske lufthavner, må registrere seg som avgiftspliktige virksomheter, for innrapportering og betaling av flypassasjeravgift.

Les mer om hvordan du registrerer et flyselskap som avgiftspliktig

Regelverk

Rapportere avgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Rapportere avgifter

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.