Om dagsoppgjør

  • Skriv ut

Dagsoppgjør er en oppgjørsordning der tolldeklarasjoner som er levert i løpet av en dag, betales samlet påfølgende virkedag etter fortolling.

Det er gratis for speditører å ha dagsoppgjør.

Betale dagsoppgjør

Du må betale dagsoppgjøret første virkedag etter fortolling. Du er selv ansvarlig for å betale korrekt beløp innen forfall. Dette gjelder selv om du ikke har mottatt oversikten over fortollinger.

Betalingen må være mottatt av en norsk bank senest på forfallsdagen. Hvis du betaler fra utlandet, må beløpet være godskrevet Skattekontorets bank senest på forfallsdagen. Du kan også betale dagsoppgjørsfakturaer kontant ved oppmøte hos Tolletaten. 

Hva skjer hvis jeg betaler for sent?

Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over beløpet du skal betale. Hvis skyldig beløp ikke er betalt, kan tillatelsen til dagsoppgjør bli stoppet omgående og uten forhåndsvarsel. Ved forsinket betaling må du i tillegg betale renter. Hvis virksomheten ikke lenger er kredittverdig eller andre vilkår ikke lengre er oppfylt, kan tillatelsen til dagsoppgjør bli tilbakekalt.

Forholdet til tollskyldner

Dagsoppgjørsordningen endrer ikke importørens/eksportørens ansvar for betaling av toll og avgifter. Speditøren må derfor orientere sin oppdragsgiver om at dette ansvaret ikke faller bort selv om han eventuelt har forskuttert toll og avgifter til speditøren.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.