Om tollkreditt

  • Skriv ut

Med tollkreditt får du utsatt betalingsfrist, og betaler toll og særavgifter samlet hver måned.

Det koster 100 kr per måned i de månedene tollkreditten brukes. Dette betaler du til Skatteetaten.

Forfall, betaling og kontoutskrift

Beløp som er belastet tollkreditten i en kalendermåned, har forfallsdato den 18. i neste kalendermåned.

Eksempel:
Du importerer varer til Norge henholdsvis 4., 10. og 20. mars. Toll og særavgifter for alle varene forfaller til betaling 18. april.

Betalingen må være mottatt av en norsk bank senest på forfallsdagen. Hvis du betaler fra utlandet, må beløpet være godskrevet Skattekontorets bank senes på forfallsdagen.

Opplysningene om tollkreditt og betalingsfrister er kun tilgjengelig i Altinn. Vi sender ikke ut faktura og du er selv ansvarlig for å ha oversikt over dette, og betale korrekt beløp. Opplysninger om tolldeklarasjoner og beløp vil normalt være tilgjengelig i Altinn fra den 2. i påfølgende måned.

Tolldeklarasjon regnes som faktura og fungerer derfor som regnskapsbilag. Hvis du mangler tolldeklarasjoner eller det er en feilbelastning, må du ta kontakt med speditøren som har foretatt fortollingen, ettersom det er de som skal sende fortollingspapirene.  Feilbelastninger skal meldes skriftlig til Skattekontoret.

Hva skjer hvis du overskrider kredittgrensen eller betaler for sent?

Hvis du overskrider kredittgrensen som ble satt da du søkte om tollkreditt, blir fortollingen stoppet i Tollvesenets fortollingssystem (TVINN). Du må derfor selv holde oversikt over hvilke beløp som belastes tollkreditten. Viser det seg at kredittgrensen er for lav, kan du søke om endring av kredittgrense.

Hvis du betaler for sent, vil tollkreditten bli stengt automatisk. Ved forsinket betaling må du i tillegg betale renter.

Skatteetaten vil overvåke virksomhetens kredittverdighet så lenge kundeforholdet består. Hvis virksomheten ikke lenger er kredittverdig eller andre vilkår ikke lengre er oppfylt, kan tollkreditten bli tilbakekalt.

Endring og gjenåpning

Hvis kredittgrensen på tollkreditten er satt for lavt eller for høyt, kan du søke om endring av kredittgrense.

Dersom du var nødt til å stille sikkerhet for å få tollkreditt og ønsker å få vurdert krav til sikkerhet på nytt, kan du søke om frafallelse av garantikrav til tollkreditten. Skatteetaten vil da gjøre ny kredittvurdering.

Hvis du ikke bruker tollkredittkontoen over en lengre periode, kan kontoen bli stengt automatisk, og du må da søke om gjenåpning av kreditten.

Du må søke med foretakets organisasjonsnummer, ikke ditt eget fødselsnummer.

Sikkerhetsstillelse

Hvis du må øke kredittgrensen eller kredittverdigheten blir redusert, kan Skatteetaten kreve at du stiller sikkerhet for kreditten eller øker denne. Sikkerhet for tollkreditt skal stilles i form av selvskyldnerkausjon fra bank eller forsikringsselskap.

Tollkredittnummer

Dersom du ikke vet tollkredittnummeret ditt, kan du kontakte oss. Vi kan ikke oppgi tollkredittnummeret uten å vite at du representerer bedriften som eier tollkreditten.

Det enkleste er å sende en henvendelse via Altinn. Du må logge inn som bedriften som eier tollkreditten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.