Beregne merverdiavgift ved import

  • Skriv ut

Regn ut merverdiavgift

Du har nå funnet grunnlaget for mva. Dette skal du bruke for å legge på riktig sats og regne ut merverdiavgiften.

Finn mva

  Eksempel Sum
  Mva-grunnlag 4 700 kr
* Mva-sats 25 %
= Merverdiavgift 1 175 kr

 

Nå har du beregnet mva-grunnlaget og mva. Dette skal du bruke når du bokfører og rapporterer.

Hva er riktig sats?

Avgiftssatsen avhenger av hva som importeres og til hvilket formål.

Se alle satser for merverdiavgift

Vær oppmerksom på at én tolldeklarasjon kan inneholde varer med ulik mva-sats. I så fall må du finne riktig tollverdi, toll og andre avgifter per mva-sats.

Trenger du flere detaljer?

Denne veiviseren er en kortfattet gjennomgang av reglene som ble innført i 2017.

Du kan laste ned en utvidet versjon med flere detaljer (PDF).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.