Beregne merverdiavgift ved import

  • Skriv ut

Kontroller tolldeklarasjonene

Når du kjøper varer fra utlandet, får du en tolldeklarasjon. Denne må du ta vare på fordi du skal bruke den når du beregner innførselsmerverdiavgift. Den er også viktig dokumentasjon for bokføringen.

Dette må du gjøre:

  • Ta godt vare på tolldeklarasjonen.
  • Sjekk at tolldeklarasjonen stemmer med det du har bestilt

Har du alle tolldeklarasjonene?

Tolletaten har laget en tolldeklarasjonsoversikt i Altinn, som du kan bruke for å kontrollere at du har mottatt alle tolldeklarasjoner. Du skal rapportere merverdiavgiften i den terminen ekspedisjonsdatoen på tolldeklarasjonen tilhører. Ekspedisjonsdato finner du på deklarasjonsoversikten.

Feil i tolldeklarasjonsoversikten?

Finner du innførsler du ikke kjenner til, ta kontakt med speditøren.

Tolldeklarasjonsoversikt til underenheter

  • Har ditt organisasjonsnummer tilknyttede bedrifter (BEDR) i Enhetsregisteret? Én deklarasjonsoversikt for hver BEDR kommer til den overordnede virksomhetens meldingsboks i Altinn.
  • Har ditt organisasjonsnummer tilknyttede organisasjonsledd (ORGL) i Enhetsregisteret? Deklarasjonsoversikt sendes til hvert enkelt ORGL sin meldingsboks i Altinn.

Fellesregistrerte virksomheter må sjekke alle sine organisasjonsnumre.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.