Beregne merverdiavgift ved import

  • Skriv ut

Finn tollverdien

Tollverdien er det du har betalt eller skal betale for varen i utlandet inkludert transportkostnadene til Norge, forsikring, kostnader til emballasje og liknende.

Hvordan finner jeg tollverdien?

Tollverdien er ofte lik den statistiske verdien som står i rubrikk 46 på tolldeklarasjonen.

Oversikten over tolldeklarasjoner inneholder statistisk verdi og avgifter (toll og særavgifter) for hver tolldeklarasjon. Den er imidlertid ikke ment til å erstatte leverandør- og speditørfaktura eller tolldeklarasjon som informasjonskilde til selve beregningen.

Tolldeklarasjonsoversikten i Altinn vil for eksempel ikke vise fordeling av statistisk verdi og avgifter per avgiftssats i de tilfeller tolldeklarasjonen inneholder varelinjer med forskjellige avgiftssatser. 

For å være sikker på at tollverdien blir riktig, må du sette deg godt inn i regelverket. Det finnes noen unntak fra hovedregelen om at mva-grunnlaget = statistisk verdi + toll og andre avgifter. Dette gjelder for eksempel innførsel fra Svalbard, innførsel av kunstverk, tanntekniske arbeider eller gjeninnførsel etter reparasjon eller bearbeiding. Les mer om unntakene i MVA-håndboken.

I tolldeklarasjonen har disse egne prosedyrekoder i rubrikk 37. Det er også andre regler som innvirker på tollverdien.

Du kan lese mer om tollverdi hos Tolletaten.

Hva er statistisk verdi?

Med statistisk verdi mener vi en samlet verdi på innførselen som Statistisk sentralbyrå har bestemt skal stå på tolldeklarasjonen. Denne verdien er summen av flere verdier i innførselen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.