Endre mva-melding i forbindelse med import

  • Skriv ut

Dersom du oppdager feil opplysninger i mva-meldingen, skal du sende endringsmelding til Skatteetaten.

Frister for endring

Du kan gjøre endringer innen 3 år etter den opprinnelige innleveringsfristen for mva-meldingen. Dette gjelder når endringen er til virksomhetens fordel (gunst). Når endringen ikke er til virksomhetens fordel, er det din plikt å korrigere. Denne plikten gjelder i 10 år.

Feil i tolldeklarasjonen

Dersom du oppdager feil opplysninger i tolldeklarasjonen, skal du sende søknad om omberegning til Tolletaten. Endringer i tolldeklarasjonen kan ofte medføre endringer i merverdiavgiften. I så fall må du også sende endringsmelding (mva-melding) for terminen den terminen da den opprinnelige tolldeklarasjonen var datert.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.