Fritak for merverdiavgift i forbindelse med import

 • Skriv ut

Hovedregelen er at du skal betale merverdiavgift ved import av varer. I noen tilfeller kan du få fritak.

Fritak ved midlertidig import

Hvis du importerer en vare midlertidig, skal du rapportere dette i mva-meldingen.

Hvis innførselen går under reglene i tolloven kapittel 6 om tollfritak, fører du beregningsgrunnlaget for merverdiavgift i "Post 11. Innførsel av varer det ikke skal beregnes merverdiavgift av".

Dersom du ikke gjenutfører varen innen fristen, som regel 12 måneder, må du korrigere mva-meldingen med den opprinnelige innførselen. Da skal du flytte beregningsgrunnlaget til feltet for riktig mva-sats. Fristen for å korrigere er terminforfallet for den terminen du er inne i når du korrigerer.

Gjenutfører du varen innen fristen, skal du ikke føre noe i mva-meldingen i forbindelse med gjenutførselen.

Dersom innførselen ikke går under reglene i tolloven kapittel 6 om tollfritak, skal du føre merverdiavgiften på vanlig måte.

Les mer om midlertidig import hos Tolletaten

Enklere for deg

Tidligere måtte mva-registrerte stille sikkerhet for merverdiavgift ved å reservere deponert beløp på tollkreditt ved midlertidig innførsel. Det trenger du ikke lenger. Det er kun nødvendig å stille sikkerhet hvis det i tillegg skal beregnes toll og/eller særavgift.

Eksempler på andre fritak

Hos Tolletaten finner du en oversikt over varer som er helt eller delvis fritatt for merverdiavgift. Vær oppmerksom på at du må oppfylle visse vilkår for å få fritak for merverdiavgift ved import.

 • Elektriske kjøretøy
 • Fartøy (skip)
 • Frimerker, sedler og mynter
 • Kunstverk
 • Luftfartøy
 • Varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art
 • Varer fra særlige områder og varer som du gjeninnfører
 • Varer til bruk i transportmidler
 • Varer til fremmede makters representasjoner og internasjonale organisasjoner
 • Varer til teknisk og vitenskapelig bruk
 • Vareprøver
 • Ødelagt vare

Les mer om fritakene hos Tolletaten

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.