Rapportere merverdiavgift i forbindelse med import

  • Skriv ut

Du skal rapportere via mva-meldingen, slik du gjør for annen merverdiavgift.

Mva-meldingen har tre helt nye poster som gjelder innførselsmerverdiavgift (mva på import):

  • post 9 Innførsel av varer, og beregnet avgift 25 %
  • post 10 Innførsel av varer, og beregnet avgift 15 %
  • post 11 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av

I post 11 fører du bare grunnlaget for merverdiavgift, men du skal ikke beregne avgift av det.

Har du fradrag for innførselsmerverdiavgiften, skal du føre dette i post 17 og 18.

Rapportér i riktig periode

Ekspedisjonsdatoen på tolldeklarasjonen styrer når merverdiavgiften skal rapporteres.

Eksempel: Alle innførte varer med ekspedisjonsdato i januar og februar skal rapporteres i mva-meldingen for første termin.

Endre

Dersom du oppdager feil opplysninger i mva-meldingen, skal du sende en endringsmelding til Skatteetaten.

Tolldeklarasjoner

Tolletaten har laget en tolldeklarasjonsoversikt i Altinn, som du kan bruke for å kontrollere at du har mottatt alle tolldeklarasjoner. Du skal rapportere merverdiavgiften i den terminen ekspedisjonsdatoen på tolldeklarasjonen tilhører. Ekspedisjonsdato finner du på deklarasjonsoversikten.

Feil i tolldeklarasjonsoversikten?

Finner du innførsler du ikke kjenner til, ta kontakt med speditøren.

Tolldeklarasjonsoversikt til underenheter

  • Har ditt organisasjonsnummer tilknyttede bedrifter (BEDR) i Enhetsregisteret? Én deklarasjonsoversikt for hver BEDR kommer til den overordnede virksomhetens meldingsboks i Altinn.
  • Har ditt organisasjonsnummer tilknyttede organisasjonsledd (ORGL) i Enhetsregisteret? Deklarasjonsoversikt sendes til hvert enkelt ORGL sin meldingsboks i Altinn.

Fellesregistrerte virksomheter må sjekke alle sine organisasjonsnumre.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.