Drikkevareemballasje

  • Skriv ut

Det er avgift på drikkevareemballasje som inneholder en drikkevare. Det er to typer avgifter på drikkevareemballasje: miljøavgift og grunnavgift. Avgiften blir beregnet per emballasjeenhet.

Avgiftssatser for 2017

Glass og metall  5,70 kroner per enhet
Plast  3,44 kroner per enhet
Kartong og papp 1,41 kroner per enhet

Emballasje som inngår i godkjente retursystemer får redusert miljøavgiftssats avhengig av returandelen. Det må oppnås en returandel på minimum 25 prosent  for å få redusert sats. Hvis returandelen er på 95 prosent eller høyere faller avgiften bort.

Grunnavgift

Grunnavgiften skal betales hvis emballasjen ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form. Avgiftssatsen for 2017 er:

Grunnavgift på engangsemballasje  1,17 kr

Fritak fra miljø- og grunnavgift

Det er fritak for miljøavgift for emballasje som brukes til:

  • Drikkevarer i pulverform
  • Morsmelkerstatning

Det er ikke grunnavgift på engangsemballasje som innholder:

  • Melk og melkeprodukter
  • Drikkevarer framstilt av kakao og sjokolade og konsentratet av dette
  • Varer i pulverform
  • Korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter
  • Morsmelkerstatning

Registrer virksomheten

Har du en virksomhet som importerer alkoholfrie drikkevarer, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent.

Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Virksomhet som importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Registrer virksomhet som avgiftspliktig

Regelverk

Rapportere avgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Rapportere avgifter

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.