Forberedelse for ny mva-melding

  • Skriv ut

Virksomhetene må oppdatere sine systemer før de begynner bokføringen for 2017

Må oppdateres: Regnskaps- og fortollingssystemer
Frist: Senest 1. januar 2017

Fra 2017 må regnskapet føres med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva-meldingen. Dette er nødvendig for å få ut tall som passer i mva-meldingens nye og endrede poster. 

 

Dette må du forberede før du fører regnskap for 2017

  1. Regnskapssystemet, konti og mva-koder må være oppdatert og tilpasset mva-meldingen før 1.1.2017. Dette er nødvendig for å få ut tall spesifisert på mva-meldingens 19 poster. Sjekk med din systemleverandør eller regnskapsfører hvordan du skal oppdatere. Dette gjelder selv om du ikke importerer noe.
  2. Sett deg inn i reglene om merverdiavgift ved kjøp fra utlandet. Virksomheten har ansvar for beregning, innberetning og innbetaling av innførselsmerverdiavgift.
  3. Sett deg inn i hvordan du finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi.
  4. Gå gjennom avtaler og rutiner internt, med regnskapsfører og eventuelle speditører. Lag rutiner for hvordan merverdiavgiften ved kjøp fra utlandet skal behandles. Tenk på at tolldeklarasjonene må være tilgjengelig for den som skal beregne avgiften. Tolletaten vil tilby en Altinn-rapport med oversikt over alle deklarasjoner.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.