Hvordan retter jeg feil i mva-rapporteringen?

  • Skriv ut

Hvis du skal endre en mva-melding som du allerede har sendt inn, må du sende en endringsmelding. Registrerer du direkte i Altinn, skal du velge meldingstypen «tilleggsmelding» eller «korrigert melding» i feltet Meldingsopplysninger.

  • Hvis du oppdager feil opplysninger i mva-meldingen, skal du sende endringsmelding til Skatteetaten. Du må endre mva-meldingen innen 3 år etter den opprinnelige innleveringsfristen.
  • Hvis du oppdager feil opplysninger i tolldeklarasjonen, skal du søke om omberegning til Tolletaten. En speditør kan hjelpe deg med dette. Endringer i tolldeklarasjonen kan ofte føre til endringer i merverdiavgiften. Du må da også sende endringsmelding i Altinn for å endre merverdiavgiften for terminen det gjelder.

Rette feil i omsetningsoppgaver fra 2016 eller tidligere

Hvis du skal endre en innsendt omsetningsoppgave, sender du en endringsoppgave. Registrerer du direkte i Altinn, velger du meldingstypen "tilleggsoppgave" eller "korrigert oppgave". Du må endre oppgaven innen 3 år etter opprinnelig innleveringsfrist.

Du skal ikke kreve refusjon for merverdiavgift

Hvis du er mva-registrert skal du sende en endringsmelding for den terminen som var feil, slik at denne blir riktig. Du skal ikke søke om refusjon.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.