Refusjon av mva eller merverdiavgiftskompensasjon

  • Skriv ut

Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap, barnehager, kirkelig fellesråd, menigheter og ideelle organisasjoner kan søke om refusjon av merverdiavgift. Denne ordningen kalles merverdiavgiftskompensasjon.

Utenlandske næringsdrivende kan også få refusjon av mva. Egne vilkår og regler gjelder.

Du må søke for å få refusjon

Hvis du er omfattet av ordningen for merverdiavgiftskompensasjon kan du få tilbakebetalt merverdiavgift for kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. Varen eller tjenesten må være til bruk i virksomheten.

For å få tilbakebetaling, må du sende en søknad. Denne må vise hvor mye merverdiavgift du har betalt.

Søk når du har hatt merverdikostnader på over 20 000 kr

Du kan ikke søke om kompensasjon før merverdiavgiftskostandene har oversteget 20 000 kroner for inntektsåret.

Send søknad om merverdiavgiftskompensasjon

Gjelder denne ordningen ikke for deg?

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregistreret må sende mva-melding til Skatteetaten. Når du rapporterer mva vil merverdiavgiften du betaler og merverdiavgiften du har krevd inn bli motregnet.

Hvis du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller er omfattet av ordningen for merverdiavgiftskompensasjon, kan du ikke kreve tilbakebetaling av mva for varer og tjenester du har kjøpt inn.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.