Sjekkliste - Utenlandske næringsdrivende - søknad om refusjon av norsk merverdiavgift

 • Skriv ut

Sjekklisten er til eget bruk ved utfylling og innlevering av søknad om refusjon av norsk merverdiavgift for deg som er utenlandske næringsdrivende. Skjema RF-1032.

Samtlige bokser i søknadsskjemaet må fylles ut. Vær imidlertid ekstra oppmerksom ved følgende bokser:

 • Identifikasjonsnummer i boks 1 øverst til høyre. Fylles ut dersom virksomheten har søkt tidligere. Se veiledningen til søknadsskjemaet.
 • Søknadsperiode og søknadsbeløp. Se boks 4 i veiledningen.
 • Bankdetaljer: 
  • Husk å krysse av for "utbetaling i EUR" eller "utbetaling i" med spesifisert valuta.
  • IBAN
  • SWIFT/BIC
 • Informasjon i boks 7. Bakgrunnen for anskaffelsene av varer /tjenester i Norge. Se veiledningen til søknadsskjemaet for mer informasjon.
 • Dato og signatur. Les nøye gjennom erklæringen før søknadsskjemaet dateres, signeres og sendes til oss i original per post (IKKE epost).

Kontroller at nødvendige dokumenter er vedlagt og sendes sammen med søknaden:

 • Attest fra offentlig myndighet i søkers hjemland. Se veiledningen til søknadsskjemaet i høyre kolonne under "Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden".
 • Originale fakturaer. Det vil si fakturaene som oppbevares i regnskapsarkivet. Se veiledningen til søknadsskjemaet i høyre kolonne under "Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden".
 • Fullmakt dersom virksomheten søker om refusjon ved fullmektig. Se veiledningen til søknadsskjemaet i høyre kolonne under "Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden".

Har du spørsmål? 

Se vår nettside skatteetaten.no/VATrefund eller
kontakt oss per epost VATrefund@skatteetaten.no

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.