HFK og PFK

  • Skriv ut

Det er avgift på en rekke hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), som blir importert eller produsert i Norge.

HFK og PFK er grupper med moderate til kraftige klimagasser som påvirker den globale oppvarmingen av jordkloden. Hvor stor påvirkning hver enkelt gass har på den globale oppvarmingen, måles ved gassens GWP-verdi.

Avgiften omfatter: 

  • Import og produksjon av rene gasser i bulk og import av alle blandinger av HFK og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer
  • Import og produksjon av varer der gassene inngår som en bestanddel, for eksempel klima- og kjøleanlegg, klimaanlegg i kjøretøy, fugeskum og drivgass i spraybokser.

Du kan se hvilke av HFK- og PFK-gassene som er omfattet av avgiften i forskrift om særavgifter.

Avgiftssats for 2018

For å beregne riktig avgift skal avgiftssatsen per kilo gass multipliseres med den GWP-verdi den enkelte avgiftspliktige gass har.

HFK og PFK  0,500 kroner per kilo

Du finner de avgiftspliktige gassenes GWP-verdi på sidene 35 i avgiftsrundskrivet.

Fritak fra avgift på HFK og PFK

Avgiftsplikten omfatter blant annet ikke gjenvinning av HFK og PFK.

Registrerer virksomheten

Importerer du avgiftspliktige HFK eller PFK gasser, og skal benytte dette som råvarer, kan du velge å registrere virksomheten som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Hvis du importerer disse gassene og ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import.

Registrer virksomheten som avgiftspliktig

Refusjonsordning for destruksjon

Hvis du destruerer HFK og PFK hos et godkjent mottak, tilbakebetales avgiften til den som leverer inn avfallet. Tilbakebetalingssatsen er lik avgiftssatsen. Ordningen administreres av Miljødirektoratet.

Regelverk

Rapportere avgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Rapportere avgifter

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.