TRI og PER

  • Skriv ut

TRI og PER er helse- og miljøskadelige kjemikalier som er tungt nedbrytbare i miljøet.

Avgiften omfatter

Det er avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), som blir importert til Norge eller produsert i Norge. Det er også avgift på gjenvunnet TRI og PER, og på TRI og PER som inngår som bestanddel i andre varer.

Avgiftssats for 2018

Avgift skal kun betales dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgiften beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og andelen TRI og PER i produktet.

Vektprosent

TRI

PER

over 0,1 til og med 1

 

0,72 kroner per kg

over 1 til og med 5

3,62 kroner per kg

3,62 kroner per kg

over 5 til og med 10

7,23 kroner per kg

7,23 kroner per kg

over til og med 30

21,69 kroner per kg

21,69 kroner per kg

over til og med 60             

43,37 kroner per kg

43,37 kroner per kg

over til og med 100

72,29 kroner per kg    

72,29 kroner per kg

Fritak fra avgift på TRI og PER

Avgiftsplikten omfatter blant annet ikke gjenvinning til eget bruk.

Registrerer virksomheten

Har du en virksomhet som gjenvinner TRI og PER for videresalg, må du registrere virksomheten som avgiftspliktig.

Importerer du TRI og PER, og skal benytte dette som råvarer, kan du velge å registrere virksomheten som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler.  Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Hvis du importerer TRI og PER og ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import.

Registrer virksomheten som avgiftspliktig

Regelverk

Rapportere avgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Rapportere avgifter

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.