Dispensasjon fra særavgifter

  • Skriv ut

Hovedregelen er at du ikke får dispensasjon fra særavgifter.

Du kan imidlertid få dispensasjon hvis:

  • det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da Stortinget vedtok avgiften, og
  • avgiften får en utilsiktet virkning

Det er Skatteetaten som vurderer om du kan få dispensasjon. Vi tar ikke hensyn til økonomiske, sosiale, helsemessige eller næringspolitiske forhold i vurderingen. 

Du må søke Skatteetaten om dispensasjon hvis du mener vilkårene er oppfylt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.