Registrere som særavgiftspliktig

 • Skriv ut

Skal du søke om registrering som avgiftspliktig, må du sende inn søknad senest en måned før produksjonen eller innførelsen starter.

Slik søker du

Du må sende søknad om å bli registrert som avgiftspliktig senest en måned før produksjonen eller innførelsen starter.

Har du endringer eller ønsker å avregistrerere deg som oppgave- eller særavgiftspliktig melder du også fra i det samme skjemaet.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • produksjons- og lagerlokalene (tegninger) og lokalenes beliggenhet
 • hva slags varer som skal produseres eller lagres
 • når produksjon eller lagring skal begynne
 • varebeholdning
 • budsjettert og nåværende omsetning
 • størrelse på import og mottak av avgiftspliktige varer
 • regnskapsrutiner og lagerhold
 • hvem som skal foreta den løpende innbetaling av avgiften
 • eventuelt tollkredittnummer
 • organisasjonsnummer
 • gate- og postadresse
 • eventuell bevilling, konsesjon eller uttalelser om vandel.

Slik bruker du tjenesten

For å rapportere særavgiftsmelding i Elsær 2.0 trenger du en av følgende Altinn-roller:

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.