Tobakksavgiften

  • Skriv ut

Det er avgift på alle tobakksvarer som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Avgiften omfatter:

  • sigarer
  • sigaretter
  • røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning
  • skråtobakk
  • snus
  • sigarettpapir og sigaretthylser

Det kan også være avgift på varer som er erstatning for avgiftspliktige tobakksvarer, for eksempel urtesigaretter. Det er avgift på tobakksvarer som deles ut gratis til ansatte i tobakkindustrien.

Det er ikke avgift på snus uten innhold av tobakk og nikotin. Det er forbudt å produsere, innføre, omsette eller overlate til andre, nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter. Dette gjelder for eksempel vannpipetobakk, elektroniske røykeprodukter og e-sigaretter. Det samme gjelder dersom tobakkvarepakningen ikke er merket i samsvar med forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer.

Avgiftssatser for 2018

Sigaretter     2,59 kr per stk
Sigarer og røyketobakk 2,59 kr per gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk og snus 1,05 kr per gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og sigaretthylser 0,0396 kr per stk

Fritak fra tobakkavgiften

Tobakksvarer som innføres som reisegods er fritatt for avgift og merkeplikt på nærmere bestemte vilkår. Les mer om tollfri tobakkskvote hos Tolletaten.

Destruksjon/tilintetgjøring

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten. Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før skattekontoret har besvart anmodningen. Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon. 

Registrer virksomheten

Har du en virksomhet som importerer tobakksvarer, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer tobakksvarer som ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import.

Virksomhet som produserer tobakksvarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Registrer virksomheten som avgiftspliktig

Regelverk

Rapportere avgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Rapportere avgifter

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.