Aksjekapital

  • Skriv ut

Aksjekapital er en del av virksomhetens egenkapital. Minimumskapital for et aksjeselskap i dag er kr 30 000.

Aksjekapitalen deles i bundet og fri egenkapital. Bundet egenkapital er aksjeinnskuddet. Dette kan ikke tas ut av bedriften som utbytte. Fri egenkapital kan tas ut som utbytte til eierne på visse vilkår. Summen av egenkapital og gjeld skal være lik virksomhetens eiendeler.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.