Omløpsmidler

  • Skriv ut

Omløpsmidler er formuesgjenstander som ikke er ment til varig eie eller bruk i virksomheten.

Eksempel på slike formuesobjekter er kontanter, bankinnskudd, utestående fordringer og varelager. Omløpsmidler skal vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Omløpsmidler inngår i virksomhetens balanse og skal stå nedenfor anleggsmidlene på eiendelssiden.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.