Kortsiktig gjeld

  • Skriv ut

Kortsiktig gjeld er gjeld som har en levetid på mindre enn ett år.

Eksempel på kortsiktig gjeld kan være leverandørgjeld, gjeld til kredittinstitusjoner, skyldig offentlige avgifter (for eksempel arbeidsgiveravgift og merverdiavgift) eller skatt.

Kortsiktig gjeld er en del av balansen i virksomhetens årsregnskap og skal plasseres i balanseregnskapet nedenfor langsiktig gjeld.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.