Langsiktig gjeld

  • Skriv ut

Langsiktig gjeld er gjeld som har en levetid i virksomheten utover ett år.

Eksempel på langsiktig gjeld kan være utsatt skatt, obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner, obligasjonslån, avsetninger for forpliktelser eller gjeld til selskap i samme konsern. I årsregnskapet plasseres langsiktig gjeld før kortsiktig gjeld.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.