Om årsregnskap

  • Skriv ut

Årsregnskapet skal fastsettes innen 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Senest 1 måned etter at årsregnskapet er vedtatt av generalforsamlingen skal det sendes til regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Formålet med årsregnskapet er å formidle nyttig og relevant informasjon om virksomhetens samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling. Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk.

Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende:

  • resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader)
  • balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital)
  • noter (forklaring til ulike poster i regnskapet)
  • eventuelt kontantstrømoppstilling (oversikt over kontantstrøm i selskapet)

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.