Revisjon

  • Skriv ut

Mindre aksjeselskap kan velge bort revisjon.

For å kunne unntas revisjonsplikten, må aksjeselskapet oppfylle følgende tre vilkår:

  • Selskapet må ha under 5 millioner i driftsinntekter
  • Selskapet må ha under 20 millioner i balanse
  • Selskapets ansatte må til sammen ikke utføre mer enn 10 årsverk

Fullmakt til styret

Aksjeselskap som ønsker å benytte seg av muligheten til å velge bort revisjon, må på generalforsamlingen sørge for at det gis en fullmakt til styret om å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. Selskapet må gi melding til Foretaksregisteret når styret har besluttet å velge bort revisjon.

NUF med begrenset ansvar likestilles

Norske aksjeselskap og NUF (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) med begrenset ansvar likestilles når det gjelder krav til revisjon. Dersom skattyters årsregnskap er fastsatt i strid med regnskaps- eller bokføringsloven, eller god regnskaps- eller bokføringsskikk, kan skattesmyndighetene pålegge at ett eller flere årsregnskap revideres av en registrert eller statsautorisert revisor.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.