Hvilke skuffeåpninger skal spesifiseres i X- og Z-rapport?

Det er antall åpninger av kassaskuffen uten at det er registrert salg eller tilbakebetaling (0-innslag) som skal spesifiseres i X- og Z-rapport. Åpninger av kassaskuff i forbindelse med utskrift av salgskvittering og returkvitteringer og betaling / tilbakebetalinger i den forbindelse, skal dermed ikke inkluderes i det oppsummerte tallet over skuffeåpninger i Z-rapporten, men like fullt registreres i elektronisk journal.

Det følger av kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav m, jf. § 2-8-3 at antall skuffeåpninger skal spesifiseres i X- og Z-rapport.

Skuffeåpning er definert i kassasystemforskrifta § 1-2 bokstav c:

"opning av kassaskuff (nullinnslag): integrert kassaskuff opnast utan at det har skjedd nokon registrering av kontantsal eller tilbakebetaling"

Av merknaden til bestemmelsen fremgår det at dersom det er mulig å registrere bruk av "nødåpningsknapp" i elektronisk journal, skal også slik bruk inngå i oppsummerte tall over skuffåpninger.