Antall prisundersøkelser skal spesifiseres på varegruppe og beløp. Hvor detaljert må spesifikasjonen være?

X- og Z rapport skal inneholde antall prisundersøkelser og spesifisert på varegruppe og beløp, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav t, jf. § 2-8.3.

Varegruppe er ikke definert fra Skatteetatens side, men begrepet brukes i dag i bl.a. bokføringsforskriften § 5-3-2a siste ledd i forhold til beskrivelse av art i salgsdokumentet. Eksempler fra forarbeidene:

  • I en virksomhet som selger ulike typer biltilbehør, vil en varegruppe som bilrekvisita ikke være tilstrekkelig spesifikk. En oppdeling av produktspekteret i grupper som bilbelysning, bilelektrisk, lasteprodukter, tilhengerprodukter, kupétilbehør, felger etc., vil derimot være akseptabel.
  • I en forretning som selger herreklær, kan en hensiktsmessig inndeling i varegrupper være: dresser, skjorter, jakker, slips, tilbehør etc. Det kun å angi ”klær”, vil ikke være tilfredsstillende.
  • I en kolonialforretning kan en hensiktsmessig oppdeling være: melk, brød, kjeks, mel, sukker, brus, øl, frukt, grønnsaker, sjokolade, rengjøringsmidler osv, uten at det konkret angis hva slags type melk, brød osv. det gjelder.

Vi mener at dette kan være retningsgivende også i forhold til mimimumskrav til spesifikasjon av prisoppslag pr. varegruppe.