Betyr "skriver" den type skriver (printer) som skriver på fysisk papir, ikke eksempelvis en funksjon som lager pdf fil?

Kassasystemforskrifta sitt krav til skriver skal forstås som en skriver som kan skrive kvittering mv. på papir. Det er likevel ikke et absolutt krav til at kvitteringen skal skrives ut på papir til kunden, kunden kan velge å få den oversendt elektronisk. Det vises her også til merknaden til kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd:

Kassasystemet må kunne skrive ut kvitteringa på papir, men kan også ha mogelegheit for elektronisk utskrift. Elektronisk utskrift er gjennomført når kvitteringa er sendt frå kassasystemet på ein slik måte at kunden kan ta i mot kvitteringa i elektronisk form, f.eks. på ein smarttelefon eller på Digipost. Dersom kassakvitteringa blir sendt til kunden elektronisk, og det også blir teke ei utskrift på papir, skal ei av kvitteringane merkast «KOPI», jf. § 2-8-6.

Dette betyr at et kassapunkt som KUN kan sende kvittering elektronisk IKKE vil tilfredsstille lovens krav.