Dersom det blir generert en X-rapport, skal X-rapporten da i sin helhet logges i elektronisk journal?

Ja, hele rapporten skal vises i elektronisk journal, ikke bare tidspunktet for generering.

All kontinuerlig bruk skal lagrest fortløpende i elektronisk journal, herunder utskrift av kvitteringer og rapporter, jf. kassasystemforskrifta § 2-7 første ledd, jf. § 1-2 bokstav k.