Det er krav om at man ikke skal kunne endre beskrivelsen av ei vare under salget. Er dette til hinder for å ha varer med variabelt beløp som f.eks. «frakt», «påfylling av gavekort» og diversevarer?

Det er ikke i strid med kassassytemforskrifta å unnlate å legge inn beløp som en fast opplysning knyttet til en vare eller en varegruppe i kassasystemet

Etter bokføringsforskriften § 5-3-2a kan enkeltinnslag i salgskvitteringen angis per varegruppe dersom detaljert beskrivelse av art, jf. § 5-1-1 nr. 3, vanskelig lar seg gjennomføre.

Beskrivelse av varer må som et minimum være varegruppe for å tilfredsstille kravet i kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav t. Å angi en varegruppe som diversevarer er ikke tilstrekkelig beskrivelse av varens art.