Er det krav om skriver tilknyttet betalingsterminal?

Kassasystemforskrifta stiller ikke krav om at betalingsterminalen skal kunne skrive kvittering.

Etter kassasystemforskriften § 2-3 første ledd skal kassasystemet være utstyrt med en skriver ved det enkelte kassapunkt. Skriveren skal blant annet kunne produsere en salgskvittering. Ved integrerte betalingsterminaler skal salgskvitteringen også inneholde transaksjons-Iden til terminalen, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-4. Forskriften stiller imidlertid ikke krav til utskrift av kvittering fra betalingsterminal som ikke er integrerte. Hvis betalingsterminalen kan produsere kvittering for utført betaling, må kvitteringen  - papirbasert eller elektronisk - være i henhold til til kassasystemforskrifta § 2-8-8:

§ 2-8-8.Kvittering frå betalingsterminal

Kvittering frå betalingsterminal som ikkje er integrert med kassasystemet skal tydeleg merkast «IKKJE KVITTERING FOR KJØP». Fonten på den markerte teksten skal vere minst 50 % større enn den teksten som angir beløp.