Er det krav til å registrere inngående vekselkasse på nytt, dersom operatøren, f.eks. etter spisepausen, skal arbeide ved et annet kassepunkt?

Når operatøren har egen kassaskuff er det krav om at inngående vekselkasse skal registreres pr. operatør.  Operatøren registrerer vekselkasse ved skiftets start. Det er ikke krav om å registrere vekselkasse på nytt selv om operatøren skal arbeide ved et annet kassapunkt i løpet av dagen.

Det forusettes at det som er registrert betalt med kontant på den enkelte operatør (på ett eller flere kassapunkt) kan avstemmes med det beløpet operatøren har i «kassaskuffen», redusert for inngående vekselbeholdning.