Er det krav til at kassasystemet skal ha integrert kassaskuff, hvis samtlige operatører logger seg på systemet med eget navn?

Hvis salget registreres fra faste kassapunkt hvor det er mulig å betale med sedler og mynter skal kassasystemet ha kassaskuff.

Hovedregelen er at kassasystemet skal ha integrert kassaskuff, jf. kassasystemforskrifta § 2-2 første setning. Det er to unntak fra dette, jf § 2-2 andre og tredje setning, hvor det fremgår at kravet til integrert kassakuff ikke gjelder dersom :

kassasystemet har funksjonar for å registrere kontantsal mv. på den enkelte operatør og salet ikkje blir registrert frå faste kassapunkt. Kravet gjeld heller ikkje ved kassapunkt kor det ikkje er mogeleg å betale med setlar og myntar.

I Skattedirektoratets melding SKD 7/15 av 21. desember 2015 er det gitt merknader tilkassasystemforskrifta. Fra merknaden til § 2-2 gjengis:

Det er unntak frå kravet til bruk av integrert kassaskuff under visse føresetnader. Dette gjeld når kassasystemet har funksjonar for å registrere kontantsal mv. på den enkelte operatør og betalinga ikkje skjer frå faste kassapunkt. Eit eksempel kan være når servitørar tar betaling ved borda og kontantane blir oppbevart i pengebelte eller liknande.

Det er dermed intet generelt unntak fra kravet til integrert kassaskuff knyttet til kassasystem hvor operatørene logger seg på systemene. Alle kassasystem som har faste kassapunkt og hvor det er mulig å betale med sedler og mynter må følgelig ha integrert kassaskuff.