Er det tillatt å skrive ut byttelapper på kvitteringsskriver?

Kassasystemregelverket er ikke til hinder for å skrive ut byttelapper på kvitteringsskriver. Byttelappen må ikke ha informasjon som kan forveksles med en salgskvittering. Funksjonen skal fremgå av systembeskrivelsen, jf. kassasystemlova § 3 annet ledd.