Er SAF-T formatet et godkjent format for lagring av transaksjoner i 5 år?

All kontinuerlig bruk skal lagres fortløpende i elektronisk journal, jf. kassasystemforskrifta § 2-7 første ledd. Da alle opplysningene som skal registreres i elektronisk journal ikke er omfattet av XML-eksporten, må elektronisk journal oppbevares i hele oppbevaringstiden. Det er ikke tilstrekkelig at dataene oppbevares i henhold til kravene i SAF-T formatet.